Over de vereniging

De Ondernemersvereniging Stevenshof is sinds 2007 dè vertegenwoordiger van de bedrijven op het bedrijventerrein Stevenshof en de directe omgeving.

Doel
Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de ondernemers en het bevorderen van het ondernemersklimaat op het bedrijventerrein.

Om dit voor elkaar te krijgen maakt de vereniging gebruik van trekkingsrecht uit het ondernemersfonds én betalen de leden van de vereniging jaarlijks een kleine bijdrage van € 50,--.

Ondernemersfonds
In 2005 is het eerste ondernemersfonds van Nederland opgericht in Leiden. Het Ondernemersfonds is bedoeld om de collectieve bestedingen van ondernemers in de gemeente Leiden te financieren.

Door een heffing van 5,3% op de OZB niet-woningen dragen alle ondernemingen en organisaties in Leiden evenredig bij aan het fonds. Via de vereniging waar de ondernemers bij zijn aangesloten kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan. Parkmanagement is een van de vele voorbeelden van een collectieve besteding.

Door de collectieve aanpak wordt free-riders problematiek tegengegaan. Bovendien wordt met eigen geld de slagkracht van ondernemers vergroot: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken, zonder aan te hoeven kloppen bij gemeente. Daarnaast stimuleert het fonds samenwerking tussen de verschillende ondernemers en organisaties in Leiden, waardoor er een multiplier effect ontstaat.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Stevenshof, neem dan contact met ons op.