Het bestuur bestaat uit:
 

Enzo Spadon
Voorzitter

Bas Menken
Penningmeester

Eric Ebeli
Secretaris

Vergaderfrequentie
Het bestuur van de OV Stevenshof komt in de regel eens per twee maanden bij elkaar.

Wie contact wenst met het bestuur, kan de bestuursleden het beste bereiken door het tabblad 'Contact' te gebruiken.

Het bestuur stuurt periodiek een nieuwsbrief rond met nuttige informatie voor de bedrijven.
 

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Stevenshof, neem dan contact met ons op.