Contactgegevens Scheve Huisjes

Sinds het najaar 2020 zijn er op bedrijventerrein Stevenshof/Westwal twee Scheve Huisjes geplaatst. Dit zijn woningen voor mensen die in een prikkelarme omgeving moeten wonen.

Mocht overlast ervaren worden, dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersonen:

  • Teamleider Binnenvest, Thijs Tegelaar (begeleiding bewoners Scheve Huisjes): 06-13201574. Dit is het nummer dat u onder kantooruren kunt bellen als u een incident wilt melden.
  • Noodnummer, 24 uurs bereikbaarheidsnummer St. Binnenvest: 06-46012348. Dit is het nummer dat gebeld kan worden als u buiten kantoortijden een incident wilt melden waarbij onmiddellijk moet worden ingegrepen.
  • Vertegenwoordiger van de gemeente Lex Kamphues:  0652443024, voor als u bijvoorbeeld het gevoel heeft dat u onvoldoende gehoor krijgt bij St. De Binnenvest.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Stevenshof, neem dan contact met ons op.