Contactgegevens Scheve Huisjes

Sinds het najaar 2020 zijn er op bedrijventerrein Stevenshof/Westwal twee Scheve Huisjes geplaatst. Dit zijn woningen voor mensen die in een prikkelarme omgeving moeten wonen.
Ervaart u overlast? Laat het ons weten, zodat we de  verantwoordelijke instaties kunnen informeren en afspraken kunnen maken. Mail of bel naar Bart van Doorn, parkmanager T. 06-10168130 of bvdoorn@parktrust.nl

Mocht overlast ervaren worden, dan kunt u ook direct bellen met:

  • St. Binnenvest, tijdens kantooruren, 06-12150705.
  • 112. Dit is het nummer dat gebeld kan worden als u buiten kantoortijden een incident wilt melden waarbij onmiddellijk moet worden ingegrepen.
  • 8844. Dit nummer is van de politie en kan 24 uur per dag gebeld worden wanneer u melding wilt maken van een incident waar niet direct actie op ondernomen hoeft te worden, maar waar wel aandacht voor nodig is.
  • Vertegenwoordiger van de gemeente Lex Kamphues:  0652443024, voor als u bijvoorbeeld het gevoel heeft dat u onvoldoende gehoor krijgt bij St. De Binnenvest.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Stevenshof, neem dan contact met ons op.