Parkmanagement

Parkmanagement
Het Bedrijventerrein kent een parkmanagement structuur. Hiervoor is ParkTrust aangetrokken. Bart van Doorn is onze vaste parkmanager.

ParkTrust
De parkmanager ziet toe op het openbaar en semi private gebied met het oog op "schoon, heel en veilig". Dit vertaalt zich in acties richting gemeente en ondernemers op het gebied van verlichting, beveiliging, groenonderhoud, verkeersveiligheid e.d..

Schouwrondes
Jaarlijks worden er in samenwerking met gemeente, politie, brandweer en ondernemers twee schouwrondes gelopen. Deze schouwrondes zijn ondersteunend aan het werk van de parkmanager.

WhatsApp groep KERIJMO
In 2016 is de WhatsApp KERIJMO opgericht met als doel om verdachte situaties sneller onder de aandacht te brengen bij medeondernemers en politie. Bij een verdachte situatie belt een ondernemer eerst de politie via 112 en stelt daarna zijn WhatsApp groep KERIJMO in kennis. Dit alles volgens het SAAR Principe (Signaleren, Alarmeer 112, App je melding en reageer).
Ondernemers op het bedrijventerrein kunnen deelnemen aan deze App. Stuur een bericht aan onze Parkmanager voor meer informatie.

Contactgegevens Parkmanager:
Bart van Doorn is bereikbaar op tel: 06-10168130 of per mail: bvdoorn@parktrust.nl
 

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Stevenshof, neem dan contact met ons op.