Meldingen openbare ruimte

De gemeente/cluster Beheer werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening. Hier hoort ook bij om het inwoners, bedrijven en ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken om een melding openbare ruimte door te geven.

Daarom is er nu de Mijn Gemeente-app. Deze app is bedoeld voor alle meldingen in de openbare ruimte en vervangt andere meldingsapps zoals Verbeterdebuurt en Buiten Beter. De app is te downloaden in de App store en de Google Play Store.

Meldingen kunnen ook nog steeds via de website www.leiden.nl/melding of via het Klantcontactcentrum worden doorgegeven (14071).

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Stevenshof, neem dan contact met ons op.